Vyberte měnu


Ochrana osobních údajů

 1. Osobní údaje, které jsou poskytnuty Kupujícím Prodávajícímu za účelem splnění objednávky, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.
 2. Prodávající prohlašuje, že poskytnuté osobní údaje jsou důvěrné a že budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s Kupujícím a účelům níže uvedeným a nebudou jinak zveřejněny či poskytnuty třetí osobě, s výjimkou situace související s distribucí či platbou objednaného zboží.
 3. Prodávající jako správce osobních údajů shromažďuje a zpracovává se souhlasem Kupujících jejich osobní údaje: a to jméno a příjmení, adresu, telefon a emailové spojení, a to po dobu 10-ti let. Pokud Kupující projeví svůj souhlas, může mu Prodávající sdělovat emailem a telefonicky obchodní sdělení s novinkami a nabídkami.
 4. Kupující dává Prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely
  1. účely obsažené v rámci souhlasu Kupujícího,
  2. jednání o smluvním vztahu,
  3. plnění smlouvy a ochrana práv a plnění povinností Prodávajícího
  4. vedení statistiky,
  5. nabízení obchodu a služeb
  6. předávání jména, příjmení,adresy, telefonního a emailového kontaktu Kupujícího za účelem nabízení obchodu a služeb v souladu s § 5 odst. 6 zákona č. 101/2000 Sb. jinému správci (přepravní službě apod.), a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním a uchováváním.
 5. Osobní údaje o Kupujícím Prodávající zpracovává v rozsahu, v jakém je Kupující poskytl v souvislosti se žádostí o smluvní či jiný právní vztah, nebo v souvislosti s jakýmkoliv smluvním či jiným právním vztahem uzavřeným mezi ním a Kupujícím, nebo v rozsahu, v jakém je Prodávající jinak shromáždil v souladu s platnými právními předpisy.
 6. Pokud Kupující písemně požádá Prodávajícího, má právo na poskytnutí informace o osobních údajích o něm zpracovávaných, účelu a povaze zpracování osobních údajů, o příjemcích osobních údajů a správcích. Kupující je dále oprávněn požádat o opravu osobních údajů, zjistí-li, že osobní údaje neodpovídají skutečnosti.
 7. Pokud se Kupující domnívá, že Prodávající zpracovává jeho osobní údaje v rozporu s právními předpisy, je oprávněn požadovat vysvětlení a odstranění závadného stavu i právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů se žádostí o zajištění opatření k nápravě.
Podmínky zpracování osobních údajů a specifikace konkrétních osobních údajů, s jejichž zpracováváním Kupující tímto vyslovuje souhlas, jsou obsaženy zde.