Vyberte měnu

Krevní oběh

 

Krevní oběh

 

Samotný krevní oběh je tou nejzákladnější funkcí v lidském těle, bez něhož by neprobíhala činnost veškerých orgánů v lidském těle.


Krevní oběh tvoří Srdce a cévy a dělíme ho do hlavních 4 systémů.


Kapilární oběh
Kapiláry jsou ty nejtenčí cévy obsažené v našem těle. Jsou vtěsněny mezi žíly a tepny. V kapilárách probíhá vlastní výměna živin, kyslíku a odpadních produktů, které se hromadí mezi krví a tkáněmi. Kapiláry mají tenkou membránu, která umožňuje přestup látek z krve do tkání a zpátky z tkání do krve.


Žilní oběh
Žíly jsou cévy, které přivádějí krev směrem k srdci. Jejich tloušťka je s porovnáním s tepnami menší, přesto se dokážou roztáhnout podle množství protékající krve. Žíly se dělí na žilní větvě, které se slévající do větších kmenů a tvoří dolní a horní dutou žílu.


Tepenný oběh
Tepny jsou cévy největšího průměru a naopak od žil vedou krev směrem od srdce. Tepny jsou velice měkké a elastické. Mají unikátní stavbu, která umožňuje schopnost roztažení a smrštění. Z hlavních tepen odstupují jejich větve k jednotlivým částem těla.


Plicní oběh

Poslední systém je plicní oběh, který kontroluje koloběh krve mezi srdce a plícemi – tento oběh zajišťují tepny a žíly. Tepny ze srdce vedou krev, která se vrátila z těla a obsahuje málo kyslíku. V plicích kapilárách dojde k okysličení a vyloučení CO2. Po okysličení odtéká krev z plic žilami zpět do srdce.
 

6 Položka(y)

Tabulka  Seznam 

Nastavit sestupně

6 Položka(y)

Tabulka  Seznam 

Nastavit sestupně