Vyberte měnu

Oči

 

OČI

 

Oko je smyslový orgán, který reaguje na světlo a zajišťuje zrak. Oko dělíme na jednoduché a složené, podle typu živočicha.

 

Oko je složeno z oční koule a přídatných orgánů. Světločivná vrstva oka se nazývá sítnice a obsahuje světločivé buňky reagující na světlo – tyčinky a čípky. Dohromady se tyto buňky nazývají fotoreceptory. V lidském oku je přes sto milionů fotoreceptorů. K dokonalosti zrakového vnímání jsou části oka, které nezbytně tvoří optický systém: rohovka, komorová voda, sklivec, čočka. Tento systém soustřeďuje paprsky tak, aby jejich ohnisko bylo přesně na sítnici.

 

Poruchy zraku:

 

Krátkozrakost – oční vada, kdy paprsky světla jsou usměrňovány čočkou již před sítnicí. Na sítnici tedy nevzniká ostrý obraz. Hlavním projevem postiženého je zhoršená viditelnost na vzdálené předměty. Tato vada se napravuje brýlemi s čočkou rozptylkou.

Dalekozrakost – oční vada, kdy se paprsky sbíhají až za sítnicí. Na sítnici tedy opět nevzniká ostrý obraz. Oko se dokáže částečně s touto vadou vykompenzovat zmohutněním čočky. Díky tomu nemusí být vada z počátku plně patrná. Projevem je zhoršená viditelnost na blízké předměty. Dalekozrakost se napravuje brýlemi se spojnou čočkou.

Astigmatismus – tato vada způsobuje nepřesné zaostření světla na sítnici. Rohovka nemá pravidelný tvar a je mírně pokřivená. Tím dochází k míjení paprsků světla, která měla být spojena na sítnici. Dá se také říci, že bod je viděn jako čára.

Šedý zákal – zkalení čočky během stárnutí.

Zelený zákal – poškození zrakového nervu.

Šilhání – při této vadě je narušena kooperace očí. To znamená, že oči se nejsou schopné dívat se jedním směrem, ale jedno oko uhýbá ke straně. Existují dva druhy šilhání – sbíhavé a rozbíhavé.
 

4 Položka(y)

Tabulka  Seznam 

Nastavit sestupně

4 Položka(y)

Tabulka  Seznam 

Nastavit sestupně